Sunday, October 5, 2008

KON by: Gardeopatra Quijano

kon duna pa koy mga pako,
molupad ako sa kahanginan,
nanawon ko ang nanagbakho,
akong lipayon,akong awitan;
pangitaon ko kinsay nagsubo,
iuli kanila ang naingnan

sama pa unta ako sa isda
salumon ko ang dagat maitum
pangitaon ko ang mga mutya
kuhaon ko ang tanang matahum
dad-on ko sila dinhi sa yuta
aron ang tanan magpahiyum

kon ako mao pa ang tubig
tumpagon ko kanang mga pangpang
ang kabugnaw ko akong iduhig
ug dugkaton ko ang mga batang
patagon ko ang bungtod dahilig
aron mobanos ang bag-ong kahimtang

kon ako pa kahay adlaw
dili ako patabon sa dag-um
ipabaha ko akong silaw
ihatag ko ang tanang katahum
aron kamong tanan matagbaw
mag awit, maglipay, magpahiyum

ug kon ako mao pa ang hangin
oh, hadlaon ko ang mga bulak
isabulak ko sa tanang daplin
ang mga gihay nga mangapulak
basin ang kahumot magpabilin
sudlon ang baho sa magbabalak

No comments: